Hier vindt u links naar samenwerkende organisaties of aanvullend informatie.

European Spice Association
American Spice Trade Association
Initiatief duurzame handel
Koninklijk Instituut voor de Tropen
International General Produce Association
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
Productschap Tuinbouw
International Pepper Community
MVO Nederland
Sustainable Spices Initiative

www.esa-spices.org
www.astaspice.org
www.duurzamehandel.com
www.kit.nl
www.igpa.com (Gafta)
www.vwa.nl
www.tuinbouw.nl
www.ipcnet.org
www.mvonederland.nl
www.sustainablespicesinitiative.com

Evenementen