Specerijen zijn al eeuwen smaakmakers in ons dagelijks voedsel en hebben een belangrijke rol gespeeld in de welvaart van Nederland.

De Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel is opgericht in 1916 en telt thans 45 leden.

In de statuten staat het streven van de vereniging als volgt omschreven: "De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de specerijhandel en -industrie en hun belangen in het algemeen, het beschermen van die handel en industrie tegen onrechtmatige en onwettige handelingen en het tegengaan van misbruiken in die handel en industrie."

Tot op heden is dit nog steeds actueel en de vereniging heeft dan ook een actief bestuur en dynamische werkgroepen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over voedselveiligheid of wetgeving, duurzaamheid of kwaliteit in relatie tot kruiden en specerijen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Uw boodschap zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en beantwoord worden.

Evenementen